Cách phát âm al llau de

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: garabatugochutaranbainaesperteyugaritu