Cách phát âm trenta y un

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: agorapatacacuzuLlan de CubelLa Pola L.lena