Cách phát âm aurumque

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Primum non nocereDominum et vivificantemfĕrēsaxumpopulus