Cách phát âm B. J. Upton

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Wordcatthreebananabook