Cách phát âm boudoir

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của boudoir

    • a lady's bedroom or private sitting room

Từ ngẫu nhiên: littleoftenaboutshut upmilk