Cách phát âm Trugarez vras !

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: kendervlabourer-douarglavNaonedMarathi