Cách phát âm budd chiari

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Antoine de Saint-ExupérytuilBruxellesvoiture