Cách phát âm bulbaceous

Định nghĩa
  • Định nghĩa của bulbaceous

    • producing or growing from bulbs

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: stupidandcuntbeenbutter