Cách phát âm Burton

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Burton

    • English explorer who with John Speke was the first European to explore Lake Tanganyika (1821-1890)
    • Welsh film actor who often co-starred with Elizabeth Taylor (1925-1984)
    • a strong dark English ale

Từ ngẫu nhiên: bananagaragethank youroutebook