Cách phát âm Hapon

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: hinaotMaayong pag-abotMalipayong pag-abotUyHello Hoy