Cách phát âm chromodynamique quantique

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: un70ouiêtrehomme