Cách phát âm cogli (prep. con gli)

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: magmaticoti voglio benepreferirebbelibrococcodrillo