Cách phát âm Colosseum

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Colosseum

    • a large amphitheater in Rome whose construction was begun by Vespasian about AD 75 or 80

Từ ngẫu nhiên: awesomecoffeeGooglethreeschedule