Cách phát âm Cristian Daminuţă

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: portocaliucatalogatînconjurarepuloverextraterestru