Cách phát âm Dan Nichols

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: TuesdayTwitterAustraliaworlddog