Cách phát âm David Hubel

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của David Hubel

    • United States neuroscientist noted for his studies of the neural basis of vision (born in 1926)

Từ ngẫu nhiên: Twittersuredataliteraturesquirrel