Cách phát âm day-to-day

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của day-to-day

    • of or belonging to or occurring every day

Từ ngẫu nhiên: AustraliaYouTubeauntanythinglieutenant