Cách phát âm demat deoc'h

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: marc'hjavnavnoz-deizouzh taol