Cách phát âm disagreed

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của disagreed

    • be of different opinions
    • be different from one another

Từ ngẫu nhiên: thoughtmountaincaughtdecadencecat