Cách phát âm dragonet

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của dragonet

    • small often brightly colored scaleless marine bottom-dwellers; found in tropical and warm temperate waters of Europe and America

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean