Cách phát âm endacòm

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: la cuéissalo genolhlo frontlo naslos pelses