Cách phát âm monogaamia

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Karksi-NuiaKehraKeilaKilingi-NõmmeKiviõli