Cách phát âm Etienne Bacrot

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: putainnoustrès bienHeureuxFrançais