Cách phát âm Eugene

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Eugene

    • Austrian general in the service of the Holy Roman Empire during the War of the Spanish Succession (1663-1736)
    • a city in western Oregon on the Willamette River; site of a university

Từ ngẫu nhiên: penChicagooftenCanadanausea