Cách phát âm fallið

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: steinninnbyggsveinbarnsólargangurmýkstur