Cách phát âm fineness

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của fineness

    • the quality of being very good indeed
    • the property of being very narrow or thin
    • having a very fine texture

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean