Cách phát âm flamethrower

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của flamethrower

    • a weapon that squirts ignited fuel for several yards

Từ ngẫu nhiên: carbathFloridaEdinburghmilk