Cách phát âm forare

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: bona fideRequiescat in pacequid pro quoCarthagohabeas corpus