Cách phát âm frappante

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Anverssourcilça va ?leset