Cách phát âm futurology

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của futurology

    • the study or prediction of future developments on the basis of existing conditions

Từ ngẫu nhiên: aboutlittleAmericaTexassorry