Cách phát âm Gallican

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Gallican

    • relating to or characteristic of Gallicanism

Từ ngẫu nhiên: thoughtmountaincaughtdecadencecat