Cách phát âm garança

trong:

Từ ngẫu nhiên: lo mamilósl'embonilhlo pitrelo ventrelo ponhet