Cách phát âm gastrointestinal

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của gastrointestinal

    • of or relating to the stomach and intestines

Từ ngẫu nhiên: graduatedcomfortableonioninterestingChicago