Cách phát âm gbɔ

trong:

Từ ngẫu nhiên: atínáke̍agblefésre̍mɔ́