Cách phát âm Nighe

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: briosgaidbhuaipeTha gra'dh agam ortabachadhmo ghaol ort