Cách phát âm gopfertorinamal

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: KlämmerliTüpflischeissertschüssWelschlandIch lüte dir aa