Cách phát âm Grand Marnier

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Grand Marnier

    • an orange-flavored French liqueur

Từ ngẫu nhiên: FloridadudeAprilshitcomputer