Cách phát âm griminess

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của griminess

    • the state of being grimy

Từ ngẫu nhiên: sconehavelaughbeenthrough