Cách phát âm grinning

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của grinning

    • a facial expression characterized by turning up the corners of the mouth; usually shows pleasure or amusement

Từ ngẫu nhiên: AustraliaYouTubeauntanythinglieutenant