Cách phát âm groupoïde

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: aoûtmerciFrançaisnoustrès bien