Cách phát âm Syngenta

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: abwimmleankeäs biräbiräbitzäliAlpermagronenmängisch