Cách phát âm guère

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: BruxellesunilmerdeHermès