Cách phát âm gurus

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của gurus

    • a Hindu or Buddhist religious leader and spiritual teacher
    • each of the first ten leaders of the Sikh religion
    • a recognized leader in some field or of some movement

Từ ngẫu nhiên: AustraliaYouTubeauntanythinglieutenant