Cách phát âm jea

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Quoi shoh?Cre’n ennym t’ort?Ta’n ennym orrym ...JedooneeJelune