Cách phát âm hairline

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của hairline

    • a very thin line
    • the natural margin formed by hair on the head

Từ ngẫu nhiên: LondonWednesdayAprilGermanyThursday