Cách phát âm harvestman

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của harvestman

    • spiderlike arachnid with a small rounded body and very long thin legs

Từ ngẫu nhiên: AustraliaYouTubeauntanythinglieutenant