Cách phát âm am oved

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: קלהמתנותchallahחמישהים כנרת‎