Cách phát âm yode heh vav heh

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: מצילככה ככהtsa-vá'óhthtsevaסנדלי אילת