Cách phát âm Heckler & Koch

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: auburnAmericaGermanyWikipediaEngland