Cách phát âm q'tub minar

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Anish Kapoormadhyasthyaअनन्वितलंबाcholis